Wat is een goed EPC ?

Wat is een goed EPC ?
De EPC score is sterk afhankelijk van het bouwjaar, het type bebouwing, appartement, vrijstaande woning, graad van isolatie en het type van verwarming.

Wat zegt de EPC waarde ?
Het kengetal drukt de hoeveelheid energie die een woning verbruikt per m² per jaar uitgedrukt in  kWh/m²/jaar.

Voor de berekening van dit energieverbruik wordt er enkel rekening gehouden met de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie. Energieproductie van zonnepanelen en zonneboilers worden ook mee in rekening gebracht. Verbruik van huishoudelijke toestellen worden niet mee gerekend.Hoe lager het energieverbruik, hoe lager de score, hoe beter het EPC.
Waarden van 180 of lager worden als zeer goed beschouwd en vallen binnen de huidige nieuwbouweisen. Dit is echter misleidend. Om een goede beoordeling te kunnen geven over deze EPC score moet je toch met de volgende zaken rekening houden :

Het type woning.
Een vrijstaande woning met 4 gevels of een halfopen bebouwing met 3 gevels of een gesloten bebouwing met 2 gevels. Een hellend dak of een plat dak.
Een gelijkvloers appartement, een tussenliggend of dakappartement. Het warmteverlies via de bouwschil is hier zeer bepalend.
Bijvoorbeeld een tussenliggend appartement  van 1960 met enkel een voor-en achtergevel, geen muurisolatie, metalen ramen met enkele beglazing en een oudere verwarmingsinstallatie lager kan score dan 180.
Een vrijstaande woning van de jaren 60 met dezelfde karakteristieken al het appartement hierboven beschreven kan gemakkelijk een score van 600 en meer behalen.

Het bouwjaar van de woning.
Is het referentie jaar, is de datum van de aanvraag van de bouwvergunning, is de datum van de toen geldende bouwvoorschriften. Is van groot belang op EPC score.

De verwarmingsinstallatie.
Een centraal systeem op gas of stookolie of een decentraal systeem met kachels.
Atmosferische of condensatie toestellen
Regelsystemen met ketel of kamerthermostaten, thermostaatkranen, buitenvoelers…

Opmerking : Elektrische verwarming (wordt in software zeer zwaar afgestraft)
Dit komt omdat het energieverbruik weergegeven in de EPC waarde omgerekend is naar het zogenaamde primaire energieverbruik. Voor het berekenen van het primair energieverbruik van je elektrische verwarming, volgen de EPC berekeningen de elektriciteit van aan je elektrische radiator, door de leidingen, tot aan de elektriciteitscentrale, en daar wordt ook nog eens het rendement van de centrale in rekening gebracht. Je kan je afvragen waarom de EPC berekening dit niet doet voor stookolie. Dat moet toch ook tot aan je deur gebracht worden met een vrachtwagen?

Tel : 0468 16 89 51                                 Mail : roger.meysman@telenet.be