Hoe verloopt de opmaak van een EPC ?

Hoe verloopt de opmaak van een EPC (Energie Prestatie Certificaat) ?

De energiedeskundige komt bij u thuis na afspraak en zal uw woning dienen op te meten indien er geen bouwplan aanwezig is. Met deze opmetingen zal hij het” Beschermd Volume” bepalen (het volume waarin men leeft), de woonlagen en de verliesoppervlakken. Ter plaatse inspecteert hij dan het dak, de muren, de vloeren, ramen en deuren, de gebruikte isolatiematerialen en de verwarmingsinstallatie. Dit alles volgens een vastgesteld en verplicht inspectieprotocol dat door het VEA (Vlaams Energie Agentschap)  is opgesteld teneinde de warmteverliezen te kunnen bepalen. De energiedeskundige is verplicht alle niet visueel te controleren isolatiematerialen te staven d.m.v. bijgevoegde stukken zoals facturen, lastenboeken of foto’s

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de Energiedeskundige het EPC komt opmaken ?

 Bouwaanvraag, bouwplan, lastenboek  en facturen. Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe gemakkelijker de energiedeskundige het EPC kan opmaken en hoe beter de bewijslast. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten, maar het maakt het werk van de energiedeskundige gemakkelijker.

Zeer belangrijk :

Bouwjaar van de woning
Jaar  van verbouwing en renovatie werken : aanbouw en verbouwingen - isolatie werken – nieuwe verwarminginstallatie -  zolderafwerking – vervangen buitenschrijnwerk – vervangen glas…..
Bouwjaar verwarmingsketel – nieuwe kachels -  sanitairwater voorziening

Zeer bepalend voor het EPC is de mate dat de woning is geïsoleerd.

De energiedeskundige is verplicht alle niet visueel te controleren isolatiematerialen te staven d.m.v.bewijsstukken). Indien er visueel geen isolatie kan worden vastgesteld en indien er geen bewijsstukken voorhanden zijn, is de energiedeskundige verplicht dit in te geven in de software als niet aanwezig of onbekend.  Dit zal natuurlijk het EPC zeer negatief beïnvloeden.

Vloerisolatie : is deze ergens zichtbaar -  welke isolatie – dikte ?
zijn er facturen van, vermelding opgenomen in het lastenboek, eventueel  foto’s…
Muurisolatie : : is deze ergens zichtbaar -  welke isolatie – dikte ?
Is er een luchtspouw aanwezig ?
zijn er facturen van, vermelding opgenomen in het lastenboek, eventueel  foto’s…
Dakisolatie : : is deze ergens zichtbaar -  welke isolatie – dikte ?
zijn er facturen van, vermelding opgenomen in lastenboek, eventueel  foto’s…

Schrijnwerk & glas :
Metaal - is dit thermisch onderbroken ?
PVC -  1 of meerdere kamers ?
Glasmerk soms zichtbaar in glas –  type ?
Gewoon dubbel – hoogrendementsglas (verbouwjaar < 2000) – hoogrendementsglas (verbouwingsjaar na 2000) - driedubbel zonder coating – driedubbel met coating ?
zijn er facturen van, vermelding opgenomen in lastenboek ?
Verwarmingsinstallatie :
Bouwjaar CV ketel – bouwjaar mazout of gaskachel – labels aanwezig ( HR+ - HR TOP – BGV-HR – CE  OPTIMAZ )
Thermostatisch kranen – kamerthermostaat – buitenvoeler ?
Warmwaterproductie :
Doorstromer bouwjaar ?
Bouwjaar elektrisch voorraadtoestel ? aantal liter ?

BELANGRIJK BIJ APPARTEMENTEN :  wanneer de verwarming collectief is gelieve er voor te zorgen dat de Energiedeskundige toegang heeft tot de gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties.

Hoe lang duurt de opmaak van een EPC ?

De inspectie zal ongeveer 1 uur in beslag nemen ter plaatsen.
De volledige opmaak,  verplaatsingen, opmetingen en inspectie, verzamelen van de gegevens, uittekenen van woning op computer, berekenen, ingeven in de software van VEA, de opmaak van het EPC, de  facturatie en de verzenden nemen  gemiddeld 4 tot 5 uur in beslag. Dit EPC zal U dan zo vlug mogelijk worden toegezonden. Het kan ook rechtstreeks naar het Immokantoor of notaris worden verzonden teneinde uw dossier vlugger te vervolledigen en de verkoop of verhuur te starten.

Wat is de kostprijs ?

Appartement of woning                                                      240€ (excl. Btw)
Villa’s of zeer complexen gebouwen > 300m²                   prijs te bespreken
                           


Tel : 0468 16 89 51                                 Mail : roger.meysman@telenet.be